مراحل حضور ما در محل شما

1. تماس با ما
اگر مشکلی برای لوازم خانگی شما پیش آمد ، عصبی نشوید !! هرکجای تهران که باشید ما نمایندگی داریم.

 

2. مشاوره اولیه
در صورت تشخیص متخصصان مشکل شما به صورت تلفنی برطرف می گردد.

 

3. ارائه زمانبندی - شفاف سازی هزینه
مشکل و هزینه تعمیر لوازم خانگی شما به صورت تلفنی اعلام می گردد و در صورت تمایل شما در همان روز نسبت به رفع مشکل شما اقدام می نماییم.

 

4. تعمیر لوازم خانگی در منزل
متخصصان مجرب تاسیسات مدرن جهت رفع عیب لوازم خانگی شما در محل حاضر می گردند.