بررسی پکیچ روکا

بررسی پکیچ روکا

 

اجزاء اصلی پکیج روکا


شیلنگ های سیلیکونی
سوئیچ فشارهوا
محفظه خروجی دود
بدنه جلو ی محفظه احتراق
شاسی محفظه احتراق
لوله رفت به مبدل اصلی
لوله اتصال گاز
شیلنگ منبع انبساط
منبع انبساط
سنسور فلو متر
پمپ مدار گرمایش
شاسی
فلومتر و کارتریج ورودی آب سرد
لوله تخلیه آب مدار گرمایشی
شیر گاز
مبدل ثانویه
سنسور حداقل – حداکثر و فشارسنج دیجیتال
کارتریج خروجی آب مدار
گرمایشی
سنسور آب گرم مصرفی
موتور برقی شیر سه طرفه
مبدل اصلی
فن
مشعل
لوله برگشت از مبدل اصلی
شیر پرکن
دریچه ورودی هوا
گیره نگهدارنده لوله مسی به مبدل
الکترود جرقه زن
سنسور مدار گرمایش

کد خطاها

کد خطای E06  : اشکال درسنسور آب گرم
کد خطای  E05 اشکال درسنسور مدار شوفاژ
کد خطای E26 و E25 و  E02 : گرمای بيش ازحد درمبدل دستگاه باعث شده تا سنسور حد ۱۰۵ °c بصورت خودکار قطع شود
کد خطای  E35 :  دراين حالت رله قسمت کنترل الکترونيکی اشکال دارد وشعله دستگاه خاموش شده است
 E98 و  E99 : اشکال ازجانب لوله های اطمينان مي باشد که بايد بخش الکترونيکی کنترل شود
کد خطای  E97 : مشعل دستگاه خاموش شده است
 تاخير زمانی برای روشن شدن مشعل که علت آن جرقه کوتاه بوده است
 برق ورودی کمتر از ۱۹۵ ولت است
کد خطای E03  : اين خطاها مربوط به دستگاه های بدون فن (اتمسفريک) مي باشد که از عدم تهويه و خروج دود از دودکش ناشی مي شود
کد خطای E04 و  E01 : اين خطاها مربوط به قسمت گاز و شيرگاز دستگاه مي باشد
اين مورد مربوط به پکيج های فن دار بوده که دراين حالت باز شدن سوئيچ فشارفن با تاخيرعمل نموده است
کد خطای  E10 اين عيب دراثرکمبود فشارآب در مدار شوفاژ مي باشد


نظرات

نظر دهید...